Dökümanlar

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Çift Diplomaya Yönelik Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yaz Öğrenimi Yönetmeliği

Çift Anadal Programı Uygulama Esasları

Fakülteler ve Bölümlerarası Yatay Geçiş Esasları

Bitirme Çalışması Esasları

Öğrenci Danışmanlığına İlişkin Esaslar

STAJ BELGELERİ

Açık İşletme Stajı İçin Öneriler
Yeraltı İşletme Stajı İçin Öneriler
Tünel Stajı İçin Öneriler
Maden Müh. Böl. Staj Ek Esasları
Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi
İşveren Staj Değerlendirme Anketi
İTÜ Staj Genel Esasları
Staj Değerlendirme Formu
Staj Başvuru Süreci Hakkında Önemli Duyuru

DİĞER BELGELER

Öğrenci-Danışman Listesi
Ders Formları
Bitirme Çalışması Teslim Tarihini Erteleme Formu
Mezun Olacak Öğrencilerin Doldurması Zorunlu Olan Form
Bitirme Çalışmasına Başlamış Öğrencilerin Doldurması Zorunlu Olan Form
Bitirme Başvuru Formu
Kostebek Yazılımı
Leskis
Bitirme Çalışması Başvuru Formu
Bitirme Çalışması Erteleme Talep Formu
Mezuniyet Fişi (Bitirme Çalışması Sınavı Sırasında Teslim Edilmelidir.)
Öğrenci Bilgi Formu (MAD111 dersi öğrencileri için)
Student Information Form (MAD111E dersi öğrencileri için)
Maden Mühendisliği Laboratuvarları Emniyet Kuralları
Mezun Anketi (Bitirme Çalışması Sınavı Sırasında Teslim Edilmelidir.)
Bitirme Çalışması Erteleme Talep Formu
Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu
Bitirme Çalışması Teslimi Prosedürü
YER Sempozyumu Bildiri Yazım Kuralları