imkanlar
11
Oca 2018
Bitirme Çalışması Sınavı

D U Y U R U

Bölümümüz öğretim elemanları yönetiminde Bitirme Çalışması hazırlayıp, sınava girmesi uygun görülen öğrencilerin “Bitirme Çalışması Sınavı” 16 Ocak 2018 Salı günü Saat 13.30’dan itibaren yapılacaktır.

 

Yer: Maden Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

 

Not: Öğrencimizin yanında getireceği 1 adet fotoğraf ile birlikte

Bölüm Sekreterliğinden alacağı Mezuniyet Fişi ve Anketi

doldurarak teslim etmesi gerekmektedir.

 

 

1. Değerli öğrencilerimiz sınav öncesi mezuniyet fişleri intizamlı olarak doldurarak fotoğraflı olarak ve ayrıca anket Bölüm Başkanlığı’na sınav öncesi teslim etmiş olmaları gerekir.

2. Öğrencilerimiz sınav günü saat 13:00’da Bölüm Toplantı Salonu’na gelerek sunumlarını Arş.Gör.Melis Toker Derdiyok ve Arş.Gör.Özge Akyıldız ve Arş.Gör.Cemalettin Erdoğan, Araş.Gör.Anıl Soylu kanalı ile bilgisayara yükleyecektir. Sınav saat 13:30’da başlayacaktır. Sınav programı ayrıca ilan edilecektir.

3. Öğrencinin anlatım süresi 10 dakikadır. En çok 20 saydam olabilir. Sunumlarınızı sınav öncesi danışmanınıza göstermenizi öneririz. Öğrencilerimizin bu süreyi iyi kullanmaları, coğrafik ve klasik bilgiler yerine kendi katkısını ve sonuçlarını açıklamaları istenmektedir.

4. Öğrencilerimiz Bitirme çalışmasının üç kopyasını sınav sonrası toplayıp istenilen düzeltmeleri dikkatle yaparak danışmanına ve jüri üyelerine göstererek onaylarını alacak ve en son Bölüm Başkanına son kontrol için bırakacaklardır. Bu işlem 2 gün sürebilir. Lütfen programınızı buna göre yapınız.

Bu işlemler tamamlanmadan öğrencilerin sınav notu Dekanlığa bildirilmeyecektir.

 

Başarılar.

Prof.Dr.Hanifi Çopur

Bölüm Başkanı