Vizyon & Misyon

Vizyon

Uluslararası ölçekte en başarılı Maden Mühendisliği Bölümleri ile aynı düzeyde eğitim veren bir kurum olmayı sürdürmek; yeraltı kaynaklarının ekonomik, çevreye duyarlı bir şekilde üretimi ve değerlendirilmesi için yeni teknolojileri uygulayan ve bunların gelişmesine yönelik girişimlerde bulunan, yurtiçi ve yurtdışı madencilik endüstrisinde aktif rol alabilecek, etik değerlere bağlı Maden Mühendisleri yetiştirmektir.

 

Misyon

  • Bilimsel ve endüstriyel araştırmalarla desteklenen ve sürekli güncelleştirilen lisans ve yüksek lisans programları oluşturmak,
  • Madencilik konusundaki ulusal ve uluslararası projelerde tasarım, üretim ve AR-GE çalışmalarında görev alabilecek, iyi eğitim almış, teknik anlamda rekabetçi, takım çalışmasına yatkın, teknolojik gelişmeleri izleyerek uygulayabilecek aynı zamanda çevreye duyarlı maden mühendisleri yetiştirmek,
  • Hızla gelişen madencilik ve ilgili endüstri alanları ile sıkı bir işbirliği oluşturarak sorunlarına çözümler getirmek,
  • Ülke madenciliğine yön verecek, bilimsel, uygulamalı çalışmalarda görev almak.

 

Maden Mühendisliği Programı eğitim hedefleri

Maden Mühendisliği Lisans Programı aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda mezunlar vermeyi hedeflemektedir:
1. Maden Mühendisliği uygulamalarında uzmanlaşmak için matematik, temel bilimler, mühendislik, sosyal ve insani bilimleri içeren disiplinler arası bir eğitim deneyimi kazanmak,
2. Madencilik ve ilgili mühendislik projelerinde mühendislik yeteneklerini kullanmak için üst düzeyde temel bilimsel ve teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,
3. Maden Mühendisliği mesleğinde değişik projeleri gerçekleştirmek ve maden işletmelerinde yönetimi sağlamak için hem Türkçe hem de İngilizce dilinde etkili iletişim becerilerine sahip olmak,
4. Madencilik endüstrisinde bir lider olabilmek için karar alma, problem çözme ve takım çalışması yapabilme özelliklerine sahip olmak,
5. Meslek hayatı boyunca sürekli gelişimi benimseyip hayat boyu öğrenme yeteneğini kaybetmeyen bir çizgi tutturmak,
6. Profesyonel ve etik sorumluluklarının bilinciyle çevreyi ve canlıların yaşam hakkını korumak için profesyonel zorunlulukların farkında olmak.