Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


Maden Mühendisliği Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Maden Mühendisliği eğitimi, Fakültenin kuruluşu olan 1 Mart 1953 tarihinde başlamıştır. Üniversitenin beşinci fakültesi olarak Taşkışla binasının kısıtlı bir hacminde eğitim hayatına adım atan Fakültenin hedefi Maden Yüksek Mühendisi yetiştirmektir. İlk yıllarda Öğretim Elemanı kadrosu çok sınırlıdır; ilk iki yıl temel bilimler ve genel mühendislik dersleri, İnşaat, Makine ve Elektrik Fakülteleri ile birlikte yürütülmüştür. Daha sonraki yıllarda jeoloji bazlı öğretim üyeleri yanında kamu ve özel sektörden gelen öğretim görevlileri ile meslek dersleri verilmeye başlanmıştır.

Başlangıçta Fakültenin bünyesinde Maden Mühendisliği eğitimi için gerekli olan Jeoloji, Jeofizik, Metalurji alanları yanında meslek ile doğrudan ilgili Maden İşletme, Maden Makineleri, Cevher Hazırlama, Mineraloji ve Maden Yatakları kürsüleri bulunmakta idi. Daha sonra, 1960 yılında fakülte yönetim kurulu kararı ile Maden Makineleri Kürsüsü' nün başta profesörlük olmak üzere bazı kadroları jeoloji alanındaki diğer kürsülere aktarılarak, meslek alanı ile ilgili olan Maden İşletme ile Maden Makinaları kürsüleri birleştirilmiş ve "Maden İşletmesi ve Makineleri Kürsüsü" adında tek bir kürsü haline dönüştürülmüştür. 2547 sayılı Yüksek Ögretim Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile Maden Fakültesi bünyesinde "Maden Mühendisligi Bölümü" oluşturulmuş ve bu bölüme bağlı olarak, mevcut kürsüler "Maden İşletme" ve "Cevher Hazırlama" Anabilim Dallarına dönüştürülmüştür. Mineroloji ve Maden Yatakları Anabilim Dalları ise Jeoloji Mühendisliği Bölümü'ne bağlanmıştır.

 


ABET


İTÜ Maden Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org